Udskriv denne side

Info - Sorø Lokalafdeling

Kære alle medlemmmer i Sorø Kommune samt andre som ønsker information om Lokalforeningens arbejde.

Som en aktiv Lokalforening vil vi gerne have muligheden for at kommunikere bredt ud til vores medlemmer.

Derfor vil vi opfordre dig til, at du løbende opdaterer os med dine personlige informationer!

Kartoteket styres og ajourføres af hovedforeningen i Odense. Derfor skal vi bede om, at de medlemmer der ikke modtager vore nyhedsbreve retter henvendelse direkte til Diabetesforeningen på 66 12 90 06 eller på e-mail info@diabetes.dk, så kartoteket kan blive ajour.

Udfra vores nuværende registreringer, kan vi se at der er mange, som ikke har tilmeldt sig hos os med deres mailadresse.

Der er også nogen, hvor deres mailadresse ikke mere er den rigtige - derfor - vær venlig at hjælpe os frivillige med løbende at oplyse os om dine personlige data, så vi kan henvende os direkte til dig via mail, telefon eller almindeligt brev (meget sjældent pga omkostninger).

Oplys gerne følgende:

  1. Mailadresse
  2. Navn
  3. Adresse
  4. Postnummer
  5. By
  6. Fastnettelefon
  7. Mobil

Vi lægger vægt på ikke at spamme jer med alskens nyheder - men I vil fra os i Sorø Lokalafdeling modtage ca. 6 - 8 nyhedsbreve om året med informationer om vores egne arrangementer og aktiviteter.

med venlig hilsen
Sorø Lokalforening

Besøg os på:
soroe.diabetes.dk